Brian Sølvkjær

Formue- & Investeringspleje A/S har siden 2000 tilbudt uvildig og professionel formue- og investeringsrådgivning i øjenhøjde.

Vi fungerer som et uvildigt ”Familiekontor” og ser på hele familiens formue.  

Formue- & Investeringspleje A/S kan hjælpe dig med personlig og uvildig formuerådgivning, som du ikke finder hos bankerne eller andre finansielle institutioner. Hos os får du klare og gennemsigtige aftaler om dine penge.

Vi ved, at tillid og personlig kemi er helt afgørende, når du skal investere din opsparing. Derfor afsætter vi gerne den nødvendige tid til at holde personlige møder med dig. Med formuerådgivning hos os er du og din formue i trygge hænder.

Dine fordele ved uvildig formuerådgivning

Når du vælger at lade Formue- & Investeringspleje A/S forvalte din formue, følger der automatisk en række fordele med.

Vi er uafhængige investerings- og formuerådgivere og er dermed ikke ejet af en bank eller bundet af aftaler om provision eller kurtage. Det betyder, at du hos os får kompetent og uvildig formuerådgivning ud fra dine behov.

Vi har ingen interesse i at sælge dig produkter og standardløsninger, du ikke har behov for. Til gengæld er vi stolte over at kunne tilbyde dig branchens stærkeste personlige formuerådgivning i øjenhøjde.

Opnå det bedste investeringsafkast – tænk langsigtet
Når vi samarbejder med dig om at investere din formue, sker det ud fra en investeringsstrategi, der er tilpasset din risikoprofil. Vi har et gennemprøvet koncept baseret på mange års erfaring med uvildig formuerådgivning. Vi tror på, at spredning er lig med redning. Derfor etablerer vi en bred portefølje af investeringer.

Vi foretrækker investering i kvalitetsselskaber med en førende position inden for deres områder.

Høj risiko er ikke garanti for højt afkast. Vi tror på, at en god og spredt portefølje over tid vil give det højeste, langsigtede afkast.

Vi investerer kun i ledelser, vi stoler på, og vi følger de selskaber, vi investerer i, tæt. 

Skræddersyet plan for din økonomi
Vores erfarne investerings- og formuerådgivere sammensætter en skræddersyet investeringsstrategi for din økonomi ud fra din risikovillighed og dine forventninger til afkast. Når vi laver uvildig formuerådgivning, har vi et langsigtet perspektiv, der tager højde for din situation lige nu og i fremtiden. 

Hvis du f.eks. har 10 år tilbage på arbejdsmarkedet, inden du går på pension, kan du opnå kontante økonomiske fordele med en økonomisk oversigt og en nedsparingsplan. I nedsparingsplanen optimerer vi løbende din opsparing, dine skatteforhold og dine indbetalinger til pensionsordninger.

Kontakt Brian Sølvkjær

Direkte: +45 46 30 40 88
Mobil: +45 61 55 89 78